Cennik i ulgi

 

Lp. Trasa Cena biletu normalnego
jednorazowego miesięcznego
1. Cieszyn DA – Skoczów DA 8,00 zł 256,00 zł
2. Skoczów DA – Bielsko-Biała 8,00 zł 256,00 zł
3. Cieszyn DA – Bielsko-Biała 10,00 zł 320,00 zł
4. Bielsko-Biała – Chybie Centrum 10,00 zł 320,00 zł
5. Bielsko-Biała – Strumień Rynek 11,00 zł 352,00 zł
6. Cieszyn DA – Zebrzydowice Szkoła 8,00 zł 256,00 zł
7. Cieszyn DA – Kończyce Małe Szkoła 8,00 zł 256,00 zł
8. Cieszyn DA – Jastrzębie Zdrój 11,00 zł 352,00 zł

 

ULGI BILETY JEDNORAZOWE

Lp. Nazwa ulgi Wysokość ulgi
1 Strażnik graniczny na służbie 78%
2 Funkcjonariusz służb Celno-Skarbowych 78%
3 Żołnierz Żandarmerii Wojskowej 78%
4 Żołnierz niezawodowy 78%
5 Policjant na służbie 78%
6 Dziecko do 4 lat – bez miejsca siedzącego 100%
7 Dziecko do 4 lat – z miejscem siedzącym 78%
8 Dziecko w wieku od 4 do 6 lat 37%
9 Dziecko niepełnosprawne 78%
10 Opiekun dziecka niepełnosprawnego 78%
11 Osoba niesamodzielna 49%
12 Opiekun osoby niesamodzielnej 95%
13 Niewidomy 37%
14 Przewodnik niewidomego 95%
15 Inwalida wojenny I grupy 78%
16 Opiekun inwalidy wojennego I grupy 95%
17 Inwalida wojenny innej niż I grupy 37%
18 Kombatant 51%
19 Poseł 100%
20 Senator 100%
21 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych 78%
22 Strażnik graniczny – ochrona szlaków komunikacyjnych 100%
23 Niewidomy – osoba niesamodzielna 93%
24 Młodzież do 20 lat 10%
25 Student do lat 26 10%
26 Senior powyżej 65 lat 20%

 

ULGI BILETY MIESIĘCZNE

Lp. Nazwa ulgi Wysokość ulgi
1 Uczeń 49%
2 Student 51%
3 Doktorant 51%
4 Nauczyciel 37%
5 Nauczyciel akademicki 37%
6 Dziecko niepełnosprawne 78%
7 Niewidomy 37%
8 Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji 93%

 

Przy zakupie biletów ulgowych wymagane są dokumenty uprawniające do zakupu biletu.

Wzory i rodziaj wymaganego dokumentu można znaleźć na stronie :

https://bip.malopolska.pl/api/files/2130694