Cennik i ulgi

CENY BILETÓW OD 14.01.2023

Lp. Trasa Cena biletu normalnego
jednorazowego miesięcznego
1. Cieszyn DA – Skoczów DA 8,00 zł 256,00 zł
2. Skoczów DA – Bielsko-Biała 12,00 zł 384,00 zł
3. Cieszyn DA – Bielsko-Biała 15,00 zł 480,00 zł
4. Bielsko-Biała – Chybie Centrum 4,50 zł 165,00 zł
5. Bielsko-Biała – Strumień Rynek 10,00 zł 330,00 zł
6. Cieszyn DA – Zebrzydowice Szkoła 9,50 zł 304,00 zł
7. Cieszyn DA – Kończyce Małe Szkoła 8,50 zł 272,00 zł
8. Cieszyn DA – Jastrzębie Zdrój 15,00 zł 480,00 zł

 

ULGI BILETY JEDNORAZOWE

 

Lp. Nazwa ulgi Wysokość ulgi
1 Strażnik graniczny na służbie 78%
2 Funkcjonariusz służb Celno-Skarbowych 78%
3 Żołnierz Żandarmerii Wojskowej 78%
4 Żołnierz niezawodowy 78%
5 Policjant na służbie 78%
6 Dziecko do 4 lat – bez miejsca siedzącego 100%
7 Dziecko do 4 lat – z miejscem siedzącym 78%
8 Dziecko w wieku od 4 do 6 lat 37%
9 Dziecko niepełnosprawne 78%
10 Opiekun dziecka niepełnosprawnego 78%
11 Osoba niesamodzielna 49%
12 Opiekun osoby niesamodzielnej 95%
13 Niewidomy 37%
14 Przewodnik niewidomego 95%
15 Inwalida wojenny I grupy 78%
16 Opiekun inwalidy wojennego I grupy 95%
17 Inwalida wojenny innej niż I grupy 37%
18 Kombatant 51%
19 Poseł 100%
20 Senator 100%
21 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych 78%
22 Strażnik graniczny – ochrona szlaków komunikacyjnych 100%
23 Niewidomy – osoba niesamodzielna 93%
24 Osoba represjonowana 51%
25 Honorowy dawca krwi (ważna tylko do 30.06.2023 r.) 33%
26 Młodzież do 20 lat 10%
27 Student do lat 26 10%
28 Senior powyżej 65 lat 20%

 

ULGI BILETY MIESIĘCZNE

Lp. Nazwa ulgi Wysokość ulgi
1 Uczeń 49%
2 Student 51%
3 Doktorant 51%
4 Nauczyciel 33%
5 Nauczyciel akademicki 33%
6 Dziecko niepełnosprawne 78%
7 Niewidomy 37%
8 Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji 93%

 

Przy zakupie biletów ulgowych wymagane są dokumenty uprawniające do danej ulgi.

 

Wzory i rodzaje wymaganych dokumentów:

Wykaz ulg i wzory dokumentów uprawniających do przejazdów w krajowych przewozach autobusowych – pobierz

Osoba represjonowana ulga 51% – pobierz

Honorowy dawca krwi ulga 33% – pobierz