Blog

Bezpłatne przejazdy autobusami „LINEA-TRANS” obowiązują do 31 maja 2022r. Безкоштовний проїзд автобусом „LINEA-TRANS” дiе до 31 травня 2022 року.

Bezpłatne przejazdy autobusami „LINEA-TRANS” dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 23 lutego 2022 r. – na podstawie paszportu lub innego dokumentu urzędowego z udokumentowaną datą przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują do 31 maja 2022r.

Безкоштовний проїзд автобусом „LINEA-TRANS” для біженців від війни з українським громадянством, які перетнули польський кордон після 23 лютого 2022 року – на підставі паспорта абo іншого офіційного документа з задокументованою датою перетину польського кордону дiе до 31 травня 2022 року.