WAŻNA INFORMACJA !!!!

Osoby, które wykupiły bilet miesięczny

z miejscowości:  Drogomyśl,  Gołysz,  Mnich oraz Zaborze

na  miesiąc  wrzesień  bądź  kupią  na  miesiące  następne  mogą  dojeżdżać  na  nim  po  trasie  przez  Skoczów  do Cieszyna  i  z  powrotem.