UWAGA !!! Zmiany rozkładów jazdy

INFORMACJA OD DNIA 02.09.2019r. NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ: CIESZYN – JASTRZĘBIE PRZEZ KOŃCZYCE, ZEBRZYDOWICE

JASTRZĘBIE A. BOŻKA – CIESZYN

DNI ROBOCZE: 5:50, 6:40, 7:40, 8:40, 11:50,

13:00S, 13:40, 14:20, 15:15, 16:30, 17:30, 18:20.

SOBOTY: 5:50, 7:40, 10:55, 13:40, 16:30.

CIESZYN – JASTRZĘBIE A. BOŻKA

DNI ROBOCZE: 5:50S, 6:40G, 6:45S, 7:35, 10:30, 11:55S, 12:25, 13:20, 14:10, 15:20, 16:30, 17:30, 18:20, 19:50.

SOBOTY: 6:45, 9:40, 12:25, 15:20, 18:20.

S – kursuje w dni nauki szkolnej G – kursuje tylko w wakacje i w ferie

INFORMACJA OD DNIA 02.09.2019r. NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ: CIESZYN – JASTRZĘBIE PRZEZ KACZYCE

JASTRZĘBIE A.BOŻKA – CIESZYN przez Kaczyce

DNI ROBOCZE: 5:50S, 6:25G, 7:42, 8:25, 11:20S, 12:15, 14:25, 16:15.

CIESZYN – JASTRZĘBIE A.BOŻKA przez Kaczyce

DNI ROBOCZE: 6:40, 7:30, 10:45, 12:20, 14:30, 15:30.

S – kursuje w dni nauki szkolnej G – kursuje tylko w wakacje i w ferie

INFORMACJA OD DNIA 02.09.2019r. NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ: CIESZYN – MARKLOWICE GÓRNE

MARKLOWICE GÓRNE – CIESZYN

KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ: 6:10, 14:15, 15:50

CIESZYN – MARKLOWICE GÓRNE

KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ: 5:35, 13:40, 15:15

INFORMACJA OD DNIA 02.09.2019r. NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ: CIESZYN – ZARZECZE

CIESZYN – CHYBIE – ZARZECZE przez Strumień

DNI ROBOCZE: 6:45, 7:00, 7:50ZS, 10:15S, 10:45G, 12:10, 13:20, 14:00S, 14:40Z, 15:20Z, 16:30S, 17:20Z, 18:30, 19:40.

SOBOTA: 7:00, 12:10, 14:40Z, 16:30, 18:30.

ZARZECZE OSP CIESZYN

DNI ROBOCZE: 5:50, 6:35, 8:50S, 9:40S, 16:10S, 16:20G, 18:20.

SOBOTA: 5:50, 15:34.

CHYBIE Centrum – CIESZYN przez Strumień

DNI ROBOCZE: 5:55, 6:40, 7:35, 7:55, 8:55S, 9:45S, 11:20, 12:25G, 13:05, 14:15, 16:15S, 16:25G, 18:25.

SOBOTA: 5:55, 7:55, 13:05, 15:39, 17:20.

Z – kurs do Zarzecze OSP; S – kursuje w dni nauki szkolnej;

G – kursuje tylko w wakacje i w ferie

INFORMACJA OD DNIA 02.09.2019r. NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ: CIESZYN – STRUMIEŃ PRZEZ DROGOMYŚL, CHYBIE.

DNI ROBOCZE: STRUMIEŃ – DROGOMYŚL – CIESZYN:

5:45, 8:10, 10:10

CHYBIE – DROGOMYŚL – CIESZYN: 14:00

CIESZYN – DROGOMYŚL – STRUMIEŃ: 7:10, 9:10, 15:15

CIESZYN – DROGOMYŚL – CHYBIE: 13:10, 16:10S

S – kursuje w dni nauki szkolnej

INFORMACJA OD DNIA 02.09.2019r. NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ: CIESZYN – BRENNA BUKOWA PRZEZ SKOCZÓW.

BRENNA BUKOWA – CIESZYN

DNI ROBOCZE: 5:45W, 6:30W, 7:03W, 7:40, 9:25, 10:50, 12:40, 13:40, 14:40, 15:10BL, 15:40, 16:30W, 17:35W.

SOBOTA: 5:45W, 7:03W, 7:40, 10:50, 12:40, 15:00, 16:35, 17:35W.

NIEDZIELA: 5:45W, 8:40, 10:50, 13:30, 16:35.

WAKACJE I FERIE: 5:45W, 7:03W, 7:40, 9:50, 12:40, 14:20, 16:35, 17:35W.

CIESZYN – BRENNA BUKOWA

DNI ROBOCZE: 5:55W, 6:45, 8:15, 8:40, 9:50, 11:15, 12:05, 14:00, 14:45, 15:25W, 16:05W, 16:35W, 17:25, 18:30.

SOBOTA: 5:55W, 6:45, 9:50, 11:15, 14:00, 15:05, 16:35W, 18:30.

NIEDZIELA: 7:20, 9:50, 12:40, 15:05, 18:30.

WAKACJE I FERIE: 5:55W, 6:45, 8:40, 11:15, 13:15, 15:35, 16:35W, 18:30.

W – kurs od/do Brenna Węgierski BL – kurs przez Brenna Leśnica

INFORMACJA OD DNIA02.09.2019r.NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ: CIESZYN – BRENNA LEŚNICA PRZEZ SKOCZÓW

BRENNA LEŚNICA – CIESZYN

DNI ROBOCZE: 5:55, 7:35, 13:55, 15:34.

WAKACJE I FERIE: 9:10, 15:00.

CIESZYN – BRENNA LEŚNICA

DNI ROBOCZE: 6:40, 13:00, 15:10.

WAKACJE I FERIE: 8:10, 14:00.