UWAGA !!! Miejsce sprzedaż biletów miesięcznych w Cieszynie

BILETY MIESIĘCZNE SPRZEDAWANE BĘDĄ BEZPOŚREDNIO W KASIE W KIOSKU NA ul. HAJDUKA 17  (PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CIESZYNIANKA”) W CIESZYNIE