Sprzedaż Biletów

Przewoźnik honoruje ulgi ustawowe przy sprzedaży
biletów jednorazowych jak i miesięcznych.

Wykaz ulg ustawowych w formacie .pdf:
ULGI

ADOBE

Punkt sprzedaży biletów miesięcznych:
Punkt sprzedaży biletów miesięcznych Cieszyn Dworzec PKS
Bilety miesięczne sprzedawane są tylko w dwa ostatnie robocze* dni miesiąca
oraz pierwszy roboczy* dzień następnego miesiąca.

* bez sobót i niedziel oraz wypadających w te dni Świąt