Sprzedaż biletów miesięcznych – LIPIEC 2018

Sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc LIPIEC 2018
odbywać się będzie w dniach:

BILETY MIESIĘCZNE SPRZEDAWANE BĘDĄ
BEZPOŚREDNIO W KASIE  NA ULICY HAJDUKA 17   (PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CIESZYNIANKA” )  W CIESZYNIE

29.06.2018 w godz. od 07:00 do 09:30 oraz od 11:00 do 16:00
02.07.2018 w godz. od 07:00 do 09:30 oraz od 11:00 do 16:00

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI POSIADANIA WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ / STUDENCKIEJ DO ZAKUPU BILETU MIESIĘCZNEGO ULGOWEGO


NA TRASIE STRUMIEŃ – BIELSKO-BIAŁA oraz CIESZYN – BIELSKO-BIAŁA
SPRZEDAWANE BĘDĄ W BIURZE LINEA-TRANS
W BIELSKU-BIAŁEJ ul. Traugutta 16 (za dworcem PKS) 
w dniach:

29.06.2018 w godz. od 06:30 do 16:00
02.07.2018 w godz. od 06:30 do 16:00

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI POSIADANIA WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ / STUDENCKIEJ DO ZAKUPU BILETU MIESIĘCZNEGO ULGOWEGO


NA TRASY: CIESZYN – BRENNA BUKOWA, CIESZYN – BRENNA LEŚNICA oraz
CIESZYN – BIELSKO-BIAŁA SPRZEDAWANE BĘDĄ W KASIE W KIOSKU NA DWORCU AUTOBUSOWYM W SKOCZOWIE
w dniach:

29.06.2018 w godz. od 06:30 do 16:00
02.07.2018 w godz. od 06:30 do 16:00

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI POSIADANIA WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ / STUDENCKIEJ DO ZAKUPU BILETU MIESIĘCZNEGO ULGOWEGO

PO TYM TERMINIE MOGĄ BYĆ PROBLEMY Z NABYCIEM BILETU MIESIĘCZNEGO

UWAGA !!! Zmiany rozkładów jazdy od 25.06.2018

INFORMACJA

OD DNIA 25.06.2018 R. NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ: CIESZYN – BIELSKO-BIAŁA PRZEZ SKOCZÓW.

CIESZYN – BIELSKO BIAŁA

DNI ROBOCZE: 4:10, 4:35, 5:10, 5:35, 6:10, 6:35, 7:00, 7:35, 8:00, 8:30, 8:50, 9:05, 9:45, 10:20, 10:50, 11:20, 11:40, 12:20, 12:40, 12:55, 13:20, 13:50, 14:15, 14:35, 15:00, 15:15, 15:55, 16:15, 16:25G, 17:10, 17:25, 18:15, 19:25, 20:25, 21:25, 22:25.

SOBOTA: 4:10, 5:10, 6:10, 6:50, 7:35, 8:30, 8:50, 9:45, 10:50, 11:20, 11:40, 12:20, 13:20, 14:15, 14:35, 15:15, 16:25, 17:10, 17:25, 18:15, 19:25, 21:25.

NIEDZIELA: 5:10, 6:50, 7:35, 8:50, 10:50, 11:20, 13:20, 14:35, 16:25, 17:10, 18:15, 19:25, 22:25.

BIELSKO BIAŁA ul. Wałowa – CIESZYN

DNI ROBOCZE: 4:30, 5:05, 5:25, 5:45, 6:15, 6:30, 6:45, 7:10, 7:50, 8:30, 8:55, 9:05, 9:40, 9:55, 10:10, 11:00, 11:20, 12:00, 12:35, 13:05, 13:25, 13:45, 14:10, 14:40, 15:05, 15:35, 16:05, 16:25, 16:45, 17:25,

17:35G, 18:20, 19:25, 20:25, 21:25, 22:25.
SOBOTA: 5:05, 5:45, 6:30, 6:45, 7:10, 7:50, 8:55, 9:40, 10:10, 11:00, 12:00, 12:35, 13:05, 13:45, 14:40, 15:35, 16:05, 16:25, 17:35, 18:20, 20:25, 22:25.

NIEDZIELA: 5:45, 6:30, 7:50, 8:55, 10:10, 12:00, 13:05, 14:40, 16:05, 17:35, 18:20, 20:25, 21:25.

G – kursuje tylko w wakacje i w ferie

INFORMACJA

OD DNIA 25.06.2018 R. NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ: CIESZYN – BRENNA BUKOWA PRZEZ SKOCZÓW.

BRENNA BUKOWA – CIESZYN

DNI ROBOCZE: 5:20, 5:50, 6:20S, 6:50, 7:20, 7:50, 8:15, 9:15S, 9:50, 10:20, 11:05, 12:20S, 13:20, 13:55, 14:20, 15:20G, 16:15, 17:00, 17:20, 19:00.

SOBOTA: 5:50, 6:50, 8:15, 9:50, 11:05, 13:55, 15:55, 17:00.

NIEDZIELA: 5:50, 8:15, 11:05, 13:20, 16:15.

CIESZYN – BRENNA BUKOWA

DNI ROBOCZE: 5:55, 6:25, 7:10, 7:35S, 8:15, 9:10, 10:05, 11:05S, 11:35, 12:05, 12:35S, 13:05, 14:05, 14:35, 15:05, 15:30, 16:05, 17:05, 18:05, 19:55.

SOBOTA: 5:55, 7:10, 8:15, 10:05, 11:35, 13:05, 15:05, 17:05.

NIEDZIELA: 7:10, 10:05, 12:05, 14:35, 17:20.

S – kursuje w dni nauki szkolnej

G – kursuje tylko w wakacje i w ferie

INFORMACJA

OD DNIA 25.06.2018 R. NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ: CIESZYN – JASTRZĘBIE PRZEZ KACZYCE.

JASTRZĘBIE A. BOŻKA – CIESZYN przez Kaczyce

DNI ROBOCZE: 6:25G, 6:55KS, 7:30,  8:25, 11:20S, 12:15, 14:10, 16:15.

CIESZYN – JASTRZĘBIE A. BOŻKA przez Kaczyce

DNI ROBOCZE: 6:27, 7:30, 10:45, 12:20, 14:30, 15:30.

S – kursuje w dni nauki szkolnej

G – kursuje tylko w wakacje i w ferie

K – kurs od Kończyce Małe Podlesie

INFORMACJA

OD DNIA 25.06.2018 R. NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ: CIESZYN – JASTRZĘBIE PRZEZ HAŻLACH.

JASTRZĘBIE A. BOŻKA – CIESZYN

DNI ROBOCZE: 4:40, 5:40, 6:40, 7:50, 8:40, 9:40, 12:00, 13:10, 13:40, 14:20, 15:15, 16:30, 17:20, 18:30.

SOBOTY: 5:40, 7:50, 9:40, 10:55, 13:10,

13:40, 15:15, 16:30, 17:20, 18:30.

NIEDZIELE: 6:40, 8:40, 13:10, 15:15, 17:20.

CIESZYN – JASTRZĘBIE A. BOŻKA

DNI ROBOCZE: 5:30, 6:40, 7:35, 8:45, 10:30, 11:55, 12:25, 13:20, 14:10, 15:20, 16:10, 17:30, 18:35, 19:30.

SOBOTY: 6:40, 8:45, 9:40, 11:55, 12:25,

14:10, 15:20, 16:10, 17:30, 19:30.

NIEDZIELE: 7:35, 11:55, 14:10, 16:10, 18:35.

INFORMACJA

OD DNIA 25.06.2018 R. NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ: CIESZYN – CHYBIE – ZARZECZE PRZEZ STRUMIEŃ.

Wakacyjny rozkład jazdy

CIESZYN – CHYBIE – ZARZECZE przez Strumień

Od poniedziałku do piątku: 5:30Z, 6:30Z, 7:00, 8:45Z, 10:45, 12:10, 13:20, 14:25Z, 15:20Z, 16:30, 17:20Z, 18:30, 19:40.

Sobota: 7:00, 7:50Z, 10:15, 12:10, 14:25Z, 15:20Z, 16:30, 17:20Z, 18:30, 19:40.

Niedziela: 7:00, 12:10, 14:25Z, 16:30.

ZARZECZE OSP – CIESZYN

Od poniedziałku do piątku: 5:35, 6:35, 7:25, 9:40,15:30, 16:20, 18:20.

Sobota: 5:35, 6:35, 8:50, 15:30, 16:20, 18:20.

Niedziela: 5:35, 15:30.

CHYBIE Centrum – CIESZYN przez Strumień

Od poniedziałku do piątku: 4:40, 5:40, 6:40, 7:30, 7:55, 9:45, 11:20, 12:25, 13:05, 15:35, 16:25, 17:35, 18:25.

Sobota: 5:40, 6:40, 7:55, 8:55, 11:20, 13:05, 15:35,16:25, 17:35, 18:25.

Niedziela: 5:40, 7:55, 13:05, 15:35.

 Z – kurs do Zarzecze OSP

 

 

UWAGA !!! Zmiana rozkładu jazdy Strumień – Bielsko-Biała

OD DNIA 01.06.2018 R. NASTĄPI ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA LINII KOMUNIKACYJNEJ:

STRUMIEŃ – BIELSKO-BIAŁA PRZEZ JAWORZE

STRUMIEŃ – BIELSKO BIAŁA

DNI ROBOCZE: 5:40, 6:25, 7:25, 8:40, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 17:25.

SOBOTY: 5:40, 7:25, 11:20, 13:20, 15:20.

NIEDZIELE: 7:25, 11:20, 13:20, 15:20.

WAKACJE I FERIE: 5:40, 7:25, 11:20, 13:20, 15:20.

BIELSKO BIAŁA – STRUMIEŃ

DNI ROBOCZE: 6:30, 7:40, 8:20, 9:40, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 18:20.

SOBOTY: 6:30, 8:20, 12:20, 14:20, 16:20.

NIEDZIELE: 8:20, 12:20, 14:20, 16:20.

WAKACJE I FERIE: 6:30, 8:20, 12:20, 14:20, 16:20.

Aktualny rozkład jazdy jest już dostępny w zakładce Rozkłady jazdy